Емил Димитров: България рециклира 36% от боклука си

Отпадъците са не просто суровина, те са в основата на един цял сектор от икономиката

Ирина Евгениева
18 февруари 2020 в 16:27 | 969 |2

Обществото трябва да бъде запознато с това, че отпадъците са не просто суровина за преработване, а са в основата на един цял сектор от икономиката, който създава голяма добавена стойност.

Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров по време на кръглата маса на Българската асоциация по рециклиране (БАР) на тема „Добри практики и предизвикателства в рециклирането - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и други материали“.

Димитров отчете, че България успешно изпълнява заложените в европейското законодателство цели с приемането на Директивата относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

„Резултатите на страната при отпадъците от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодните за употреба батерии и акумулатори традиционно се движи около и над средното ниво за държавите-членки“, заяви той.

През 2018 г. за поредна година България бележи ръст в рециклирането. Постигнат е резултат от 36%, който се равнява на над 1 млн. тона.

"Важно е да отбележим, че за последните пет години темпът на нарастване на рециклирането на битовите отпадъци в България изпреварва средния за ЕС“, допълни екоминистърът.

За 2017 г. България е събрала 54 684 тона, като целта е била 32 924 тона според директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

“По рециклиране и оползотворяване е постигнато средно 90%, съответно 93% изпълнение по отделните категории електрическо и електронно оборудване, като се има предвид, че отделните цели по директива по категории не надвишават 80%. При излезлите от употреба МПС за 2017 г. е постигнато ниво на повторна употреба и рециклиране над 96% при цел от 85%. България продължава да заема едно от челните три места в Европейския съюз по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии”, заяви още Емил Димитров.

По думите му е необходимо оттук нататък да се полагат още повече усилия за увеличаване на дела на рециклиране на отпадъците за сметка на тяхното депониране.

Екоминистърът отбеляза, че преди всичко ще се работим по-интензивно към промяна на потребителското поведение и нагласите на гражданите.

Отпадъците в контекста на кръговата икономика заемат основно място в затварянето на цикъла, а истинският рециклиращ бизнес, който работи, спазвайки правилата и стандартите, създава трудова заетост и сериозна добавена стойност за българската икономика, поясни Димитров.

Председателят на управителният съвет на Българската асоциация по рециклиране Борислав Малинов каза, че целите на кръговата икономика могат да се постигнат чрез цялостен подход, интегриране на политики и пакет от мерки, които допринасят за влагането на преработените отпадъци в производството на продуктите.

Препоръчани материали
дръндьо

Рейтинг : 920

18.02 2020 в 18:05 2
+ 0
- 0
Ревизоро сам не си вярва. Наистина трябват независими източници. То по документи и боклука от Италия беше пластмаса за рециклиране, а друго се оказа.
sawall

Рейтинг : 1157

18.02 2020 в 17:46 1
+ 1
- 0
Това са хубави цифри, но би било хубаво и да се проверят от независими източници. Вече се научих да съм скептичен към всякаква статистика представена от политик.